Om föreningen

Curatio är en tvåspråkig, ideell förening, som grundades år 1999 i Pargas av aktiva befrämjare av vår byggnadstradition, såväl experter som andra intresserade,  såväl tjänstemän som gemene husägare.

Curatios medlemskår består av privatpersoner, kommuner i Åboland, ideella föreningar samt företag. För tillfället har vi ca 140 medlemmar från hela Åboland och även från övriga Finland